Activiteiten

Wat staat er op onze activiteitenkalender voor het schooljaar 2016-2017?

Septemberactiviteit voor het hele gezin samen met leerkrachten en schooldirectie. Dit jaar organiseren we een gezinswandeltocht.
Kennismakingsactiviteit ouderraad en schoolteam
Meehelpen bij het grootouderfeest (als ondersteuning voor de leerkrachten)
Sinterklaasactie (verkoop van koekjes)
Organisatie sinterklaasfeest
Organisatie nieuwjaarsreceptie
Organisatie receptie Eerste communie
Organisatie receptie Plechtige communie
Organisatie van het schoolfeest in samenspraak met schooldirectie en leerkrachten  
Publicatie schoolkrant – werkgroep schoolkrant (3 edities per schooljaar)
Logistieke ondersteuning bij diverse activiteiten (vb. transport voor zee en-bosklassen, helpen bij verkeersproef in de week van het verkeer, etc.)

Zoals de traditie het wil, gaan deze opbrengsten naar de school. Met deze extra giften kan de school meer bieden aan onze kinderen zoals  bv. de aankoop van nieuwe speeltuigen voor onze kinderen, didactisch materiaal om de lessen te ondersteunen, diverse aankopen in het kader van het Sintgebeuren op school, en ijsjes/drankjes bij de week van het verkeer of tijdens de zee- en bosklassen.

Voor meer informatie: info.ouderraad@driessprong.be

 

Agenda activiteiten schooljaar