Schoolkrant

 

-Under construction-

Hier komen de recente edities van onze schoolkrant.

 

Redactie

Het redactieteam van de schoolkrant is te bereiken op deschoolkrant.ouderraad@driessprong.be

Hoofdredactie: Yves Eggermont

Mededelingen van de redactie

- de redactie kan best nog wat versterking van medewerkers (redacteurs, fotografen) gebruiken. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Yves.

- de deadline voor het inleveren van teksten en foto's voor de eerstvolgende schoolkrant

- nieuwe sponsors zijn steeds welkom. Dit zijn de tarieven: 50 € voor een advertentie in de krant of 75 € voor een advertentie in kleur op de kaft achteraan.